Pages

Monday, January 11, 2010

யாழ் மண்ணில் வெற்றி உலா


வெற்றிFM அண்மையில் 101.5 பண்பலையினூடாக யாழ்ப்பாணத்திலும் தன்னுடைய தடத்தை பதித்திருக்கிறது.  

பிறந்திருக்கும் இந்த 2010 புதுவருடத்தில் வெற்றி உலா யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஆரம்பமாகிறது. உங்களுக்கான பரிசுப்பொருட்களோடு யாழ்ப்பாணத்தில் உங்களை வெற்றி சந்திக்கப்போகும் தினங்கள் 

11ஆம் திகதி குருநகர் 
12ஆம் திகதி நாவாந்துறை 
13ஆம் திகதி யாழ்நகர் 
14ஆம் திகதி சுன்னாகம் 
15ஆம் திகதி திருநெல்வேலி 
16ஆம் திகதி யாழ்நகர் 
17ஆம் திகதி சங்காணை 
18ஆம் திகதி மானிப்பாய் 
19ஆம் திகதி நெல்லியடி 
20ஆம் திகதி யாழ்நகர்  

மகிழ்வையும் உற்சாகத்தையும் உங்களுக்கு வழங்க உங்களை நாடி வருகிறது
வெற்றிFM 
வாழ்க்கைக்கு வெற்றி.

No comments: